Contact

  Address

  동푸마을, 동땀면, 락투이구, 화빙성

  Address email

  service@hoabinhte.com.vn

  화빙하이테크환경회사

  – 사업자등록번호 : 5400471316
  2016년 1월 22일 호아빈성 기획투자부 발행
  – 주소: 베트남 호아빈성 락투이군 동탐면 동푸촌
  – 사무실: 화빈하이텍크  던광 공단 , 반람 , 흥옌 (Văn phòng Barotex, Khu công nghiệp Tân Quang, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

  – 전화: +84 989776198
  – 이메일: service@hoabinhte.com.vn
  – 웹사이트: hoabinhte.com.vn

  수집

  Copyright © 2016 hoabinh. All Rights Reserved.
  Gọi ngay cho chúng tôi!