Cơ cấu tổ chức

Nhân sự của Công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình được tổ chức với cơ cấu chặt chẽ, có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực môi trường nhằm đảm bảo chất lượng công việc được hoàn thành ở mức cao nhất.


image002

 • Đại hội đồng cổ đông
 • Hội đồng quản trị
 • Ban điều hành
 • Ban kiểm soát
 • Phòng kiểm soát nội bộ
 • Ban trợ lí thư kí
 • Khối kinh doanh
 • Phòng dịch vụ khách hàng
 • Phòng bán hàng
 • Phòng vận tải
 • Khối phục vụ
 • Phòng TC-KT
 • Phòng HCNS
 • Phòng môi trường và an toàn
 • Bộ phận đối ngoại và truyền thông
 • Khối sản xuất
 • Nhà máy hòa binh
 • Trạm trung chuyển chất thải nguy hai
 • Ban quản lý Dự án


 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO HÒA BÌNH

– ĐKKD số: 5400471316. Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 22/01/2016
– Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Đồng Tâm, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
– Văn phòng đại diện: Barotex, KCN Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên
– Điện thoại: 0989776198
– Email: service@hoabinhte.com.vn
– Web: hoabinhte.com.vn

Bộ Sưu Tập

Copyright © 2017 vietsave. All Rights Reserved.
Gọi ngay cho chúng tôi!